Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu Jums pēc iespējas labāku mājaslapas lietošanas pieredzi. Lai uzzinātu vairāk un pārlūkotu sīkdatnes, iepazīstieties ar mūsu "Sīkdatņu apstrādes nosacījumiem" sadaļā "Sīkdatņu politika".
Piekrītu visam

Šīs sīkdatnes ir būtiskas interneta mājas lapas darbībai, lai nodrošinātu Jums iespējas izmantot tās funkcionalitāti. Piemēram, lai nodrošinātu lapas ātru darbību un efektivitāti, lai Jums nodrošinātu iespēju ielogoties mūsu mājas lapā kā reģistrētam lietotājam, lai Jūsu izvēlētie produkti un ievadītie dati nepazūt, kad virzāties starp lapām mūsu mājas lapā sesijas laikā. Bez nepieciešamajām sīkdatnēm, noteikta mūsu mājas lapas funkcionalitāte var nestrādāt un mūsu mājas lapa var nedarboties tik ērti, cik vajadzētu. Šīs sīkdatnes neievāc nekādu informāciju mārketinga nolūkiem un neseko Jūsu aktivitātei mūsu mājas lapā vai pārējā internetā.

Nosaukums Pakalpojumu sniedzējs Nolūks Termiņš Veids
laravel_session virsi.lv Uztur pārlūka sesijas datus, lai nodrošinātu lapas pamatfunkcionalitāti viena apmeklējuma ietvaros. sesija http
xsrf-token virsi.lv Tiek izmantots lapas aizsardzībai pret ļaunprātīgiem vai viltotiem HTTP pieprasījumiem. sesija http
show_cookie_notice virsi.lv Glabā cookies (sīkdatņu) paziņojuma loga stāvokli aizvērts/atvērts. 5 gadi http
Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kuras iekārtā izvieto mājas lapas. Tās tiek plaši izamantotas, lai nodrošinātu mājas lapu pilnvērtīgu darbību, to efektivitāti, kā arī sniegtu informāciju mājas lapu turētājiem.

VIRŠI TEV LOJALITĀTES PROGRAMMAS PRIVĀTUMA POLITIKA

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā – Regula, AS “VIRŠI-A”, reģ. Nr. 40003242737, juridiskā adrese Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads (turpmāk – VIRŠI vai , vai Pārzinis), nodrošina Jums caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi, kā arī rūpējas par Jūsu privātumu un personas datu drošību.
1.2. Šajā AS “VIRŠI-A” lojalitātes programmas privātuma paziņojumā (turpmāk – Paziņojums) Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus Jūsu personas datus VIRŠI ievāc un apstrādā, kādiem mērķiem tos izmanto, cik ilgu laiku uzglabā u.c. Jums svarīgu informāciju, kas saistīta ar Jūsu dalību AS “VIRŠI-A” lojalitātes programmā.
Informējam, ka VIRŠI apstrādās Jūs personas datus tikai tad, ja Jūs būsiet VIRŠI tos snieguši. VIRŠI  neievāks personas datus no trešajām personām.
1.3. Ja Jūs neesat iepazinies un apstiprinājis AS “VIRŠI-A” lojalitātes programmas noteikumus (turpmāk – Noteikumi) un šo Paziņojumu, VIRŠI nevarēs sniegt Jums iespēju piedalīties AS “VIRŠI-A” lojalitātes programmā (turpmāk – Programma). VIRŠI nevarēs nodrošināt Programmas darbību un piešķirt Jums Programmas priekšrocības. Ir svarīgi, lai Jūsu norādītie personas dati būtu precīzi un pareizi. Ja Jūs norādīsiet nepareizus (neīstus) personas datus, tos aizmirsīsiet vai neatjaunosiet, VIRŠI var rasties grūtības nodrošināt ar Jums noslēgtā līguma (Noteikumi) saistību izpildi (Jums ērtu Programmas priekšrocību izmantošanu), kā arī var rasties citi sarežģījumi, īstenojot Jūsu tiesības. VIRŠI nebūs atbildīgi par kaitējumu, kas Jums radīsies, ja Jūs norādīsiet nepareizus personas datus. Ja mainās Jūsu iesniegtie personas dati, lūdzam Jūs  par to informēt VIRŠI (piemēram, atjaunojot savu Programmas lietotāja profila informāciju).

 

2. PĀRZINIS UN TĀ DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA KONTAKTINFORMĀCIJA

 2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir AS “VIRŠI-A” (reģ. Nr. 40003242737), kuras kontaktinformācija saziņai ir šāda: 

  •  juridiskā adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101, Latvija;
  • e-pasta adrese: birojs@virsi.lv; 
  • tālrunis 80 700 070.

 2.2. Par visiem personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem Jūs varat sazināties ar VIRŠI Datu aizsardzības speciālistu šādos veidos: 

  • e-pasta adrese: datuaizsardziba@virsi.lv;
  • pasta korespondences adrese:  Bieķensalas iela 21, korpuss B-302, Rīga, LV-1004, Latvija.

Vēstuli adresējiet: AS “VIRŠI-A” Datu aizsardzības speciālistam.

 

3. KAS IR PERSONAS DATI?

3.1. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

 

4. KĀDAM MĒRĶIM UN KĀDUS JŪSU PERSONAS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM, KĀDS IR JURIDISKAIS PAMATS UN DATU APSTRĀDES TERMIŅŠ?

4.1.  Reģistrācija un dalība Programmā.
Jūs varat reģistrēties dalībai Programmā šādos veidos: 

  • VIRŠI tīmekļa vietnē www.virsi.lv;
  • VIRŠI mobilajā aplikācijā;
  • iegādājoties VIRŠI lojalitātes Karti VIRŠI degvielas uzpildes stacijās.

    Reģistrējoties dalībai Programmā Jūs vienlaicīgi sniedzat VIRŠIEM savus datus un tiesības tos apstrādāt atbilstoši šajā Paziņojumā un Noteikumos noteiktajiem apmēriem, veidiem un mērķiem. Jūsu personas datu iesniegšana ir obligāta, jo, tos neiesniedzot, Jūs nevarēsiet piedalīties Programmā (t.sk. izmantot VIRŠI sniegtos piedāvājumus un priekšrocības, ko sniedz dalība Programmā). Reģistrējoties Programmai  - izveidojot programmas lietotāja  profilu (turpmāk tekstā – profils) , Jūs noslēdzat līgumu ar VIRŠIEM un apstiprināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi un Jums ir tiesības tos sniegt (Jūs esat vismaz 18 gadus vecs).
    Reģistrējoties Programmā (pēc līguma noslēgšanas) Jums tiek izveidots unikāls Programmas dalībnieka profils, pēc kura VIRŠI Jūs identificēs kā reģistrētu Programmas dalībnieku.

 

Datu kategorijas
Lai nodrošinātu Jūsu dalību lojalitātes programmā (tajā skaitā, profila izveidošanu un administrēšanu) VIRŠIEM nepieciešams zināt un VIRŠI  apstrādās Jūsu tālruņa numuru, kas tiks izmantots kā identifikators un būs sasaistīts ar Jūsu profilu, Jūsu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, dzimumu, dzīvesvietu (pilsēta, rajons), e-pasta adresi, VIRŠI lojalitātes kartes numuru/ bankas kartes numuru, pirkumu vēsturi un citu informāciju, kura saistīta ar dalību Programmā, piemēram, izmantotās vai neizmantotās priekšrocības. Jūsu izdarītās izvēles, piemēram, vai vēlaties saņemt personalizētos jaunumus vai esat izteicis vēlmi piedalīties preču un pakalpojumu loterijās, kā arī Jūsu izveidotā parole, kas tiks saglabāta šifrētā veidā VIRŠI datu nesējos un par kuru VIRŠIEM nebūs tiešas informācijas.
E-pasta adrese un tālrunis var tikt izmantots, lai informētu Jūs par Programmas noteikumu maiņu.
Par personas datu apstrādi, lietojot VIRŠI aplikāciju, skatīt  privātuma paziņojumu sadaļu VIRŠI mājas lapā www.virsi.lv.
Datu apstrādes juridiskais pamats Līguma par dalību Programmā, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, noslēgšanai un izpildei (Regulas 6.p. 1.p. b) apakšpunkts).
Datu apstrādes termiņš Līguma par dalību Programmā, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, noslēgšanai un izpildei (Regulas 6.p. 1.p. b) apakšpunkts).
Datu apstrādes termiņš
Visu periodu, kamēr ir spēkā Līguma par dalību Programmā un Jūs tajā piedalāties. Ja Jūs nebūsiet reģistrējies dalībai Programmā vismaz 12 mēnešus VIRŠI ir  tiesīgi izslēgt Jūs no dalības Programmā un dzēst Jūsu profilu. Informāciju par dalību Programmā pilnībā vai daļēji VIRŠI var saglabāt, lai nodrošinātu VIRŠI tiesisko interešu aizsardzību.

 

4.2. Programmas  priekšrocību administrēšana.
Jums kā Programmas dalībniekam var tikt piešķirtas atlaides konkrētai precei vai Jūs varat iegūt kādu produktu bez maksas. Lai nodrošinātu šādu darījumu uzskaiti – VIRŠI, paralēli Jūsu ievadītajiem datiem, apstrādā arī datus par Jūsu veiktajiem pirkumiem (turpmāk – pirkuma dati).


Datu kategorijas
Lai nodrošinātu Jūsu iespēju izmantot Jums pienākošās priekšrocības un veiktu to uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, VIRŠIEM ir nepieciešams apstrādāt Jūsu lojalitātes kartes numuru, degvielas uzpildes stacijas adresi, pirkuma datumu un laiku, preču nosaukumu, daudzumu, pirkumu cenu un ar identifikatoru piešķirtās priekšrocības, atlaides un to summa, pirkumu apmaksas metode, veiktie maksājumi un maksājuma informācija (banka, bankas konts, bankas maksājumu kartes dati), Jums sniegto piedāvājumu vēsture un informācija par to izmantošanu.
Datu apstrādes juridiskais pamats Jūsu noslēgtais līgums dalībai Programmā un Jūsu izveidotais profils, lai izpildītu Līguma saistības (Regulas 6.p. 1.p. b) apakšpunkts) attiecībā uz  priekšrocību izmantošanu.
Lai izpildītu VIRŠI tiesiskos pienākumus (Regulas 6.p. 1.p. c) apakšpunkts), veicot grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām (piemēram, Pievienotās vērtības nodokļa likums, likuma “Par grāmatvedību” 7.pants u.c.).
Datu apstrādes termiņš Pirkuma datus un grāmatvedības attaisnojuma dokumentus VIRŠI glabā 5 gadus pēc pirkuma darījuma veikšanas dienas.
Informāciju par Jūsu izmantotajām priekšrocībām un to veidošanos, VIRŠI pilnīgi vai daļēji glabās ne ilgāk kā divus gadus, ievērojot noilgumu, kas izriet no Patērētāju tiesību normatīvajiem aktiem.


4.3. Profilēšana, administrējot Programmu un izstrādājot personalizētos piedāvājumus dalībniekiem.
Programma ir izveidota, lai sniegtu labumus gan Jums, gan VIRŠI komercdarbībai. VIRŠI rūpējas, lai VIRŠI degvielas uzpildes staciju preču sortiments, rīkotās akcijas un piemērotās atlaides pēc iespējas labāk atbilstu VIRŠI klientu vajadzībām, lai viņiem būtu ērti sasniegt VIRŠUS utt. 
Administrējot Programmu un, lai sasniegtu Noteikumos un šajā Paziņojumā minētos mērķus, VIRŠI izmanto automatizētus personas datu (ieskaitot Jūsu pirkuma datu) analīzes rīkus un automatizētu lēmumu pieņemšanu, ieskaitot Jūsu profilēšanu. VIRŠI grupē un analizē VIRŠIEM pieejamos Jūsu datus par iegādātajām precēm, apmeklētajām degvielas uzpildes stacijām un, ņemot vērā citas Jums raksturīgas    pazīmes (piemēram, dzimumu, dzimšanas datumu, dzīvesvietas reģionu (pilsētu un rajonu), arī  informāciju par Jūsu faktisko atrašanās vietu, lietojot aplikāciju, ja tāda informācija VIRŠIEM  ir pieejama.  
    Jūsu pirkumu datu analīzi un profilēšanu VIRŠI veic Jūsu interesēs - VIRŠI Jūs iepazīst un piemēro Programmas personalizētos piedāvājumus Jums. Pamatojoties uz automatizēti pieņemtiem lēmumiem, VIRŠI piešķir priekšrocības noteiktu kategoriju klientiem, piemēram, dzimšanas dienu gaviļniekiem vai pilsētas (novada) svētkos piedāvājam īpašas akcijas attiecīgās pilsētas (novada) iedzīvotājiem (balstoties uz Jūsu biežāko pirkumu veikšanas vietu).
    VIRŠU veiktās Jūsu datu analīzes (profilēšana) rezultātā VIRŠI nepieņem Jums saistošus lēmumus, proti, Jums nav pienākums izmantot VIRŠI sagatavotos piedāvājumus. 
    Ja Jums ir iebildumi par profilēšanu šajā Paziņojuma sadaļā minētajam mērķim, VIRŠI ņems tos vērā. VIRŠI paskaidroja, ka, ja Jūsu iebildumi neļaus piemērot Programmu atbilstoši Noteikumiem, VIRŠIEM ir tiesības izbeigt ar Jums noslēgto līgumu par Jūsu dalību Programmā, izslēdzot Jūs no tās.

 

Datu kategorijas Lai veiktu datu profilēšanu, VIRŠI apstrādās  visus VIRŠIEM pieejamos datus, kas iegūti no Jums kā Programmas dalībnieka, tajā skaitā, bet ne tikai Jūsu pirkumu vēsturi, informāciju par Jūsu aktivitāti Programmā -  vai Jūs esat/neesat izmantojis Jums pienākošās priekšrocības, informāciju par degvielas uzpildes staciju, kur Jūs visbiežāk veicat pirkumus, laiku, kad veicat pirkumus, informāciju par Jūsu dalību ViRŠI akcijās, spēlēs un loterijās (ne tikai kā Programmas dalībniekam), informāciju no akcijām, kā arī informāciju par Jūsu faktisko atrašanās vietu, ja Jūs, lietojot aplikāciju, esat atļāvis VIRŠIEM piekļūt šai informācijai.
Datu apstrādes juridiskais pamats Jūsu noslēgtais līgums par dalību Programmā (Regulas 6.p. 1.p. b) apakšpunkts), kā arī, Regulas 22.panta 2.punkta a) apakšpunkts  - veicam profilēšanu, lai izpildītu ar Jums noslēgto līgumu attiecībā uz Programmas personalizēto piedāvājumu sagatavošanu.
Datu apstrādes termiņš Visu periodu, kamēr ir spēkā līgums un Jūs piedalāties Programmā.

 

 4.4. Programmas jaunumu (informācijas) sniegšana.
   Ja reģistrējoties, Jūs piekritāt saņemt Programmas jaunumus, tad VIRŠI apstrādā Jūsu personas datus, sagatavojot un izsūtot tos Jums. Programmas jaunumi ir ,piemēram, informācija par atlaidēm, spēlēm, loterijām un akcijām, informācija par Programmas partneru  sniegtajiem piedāvājumiem, uzaicinājumus izteikt viedokli par sniegtajiem pakalpojumiem un produktiem utml. Minēto informāciju VIRŠI sniedz Jūsu izvēlētā veidā. Jūsu Programmas dalībnieka profilā Jūs varat izvēlēties vēlamos Programmas jaunumu sniegšanas veidus. Jūs varat minēto informāciju mainīt jebkurā laikā bez ierobežojuma (arī pilnībā atsakoties no turpmāku jaunumu saņemšanas). Atteikšanās no jaunumu saņemšanas neietekmēs Jūsu dalību Programmā.

 

Datu kategorijas Ja reģistrējoties, Jūs piekritāt saņemt Programmas jaunumus, tad VIRŠI apstrādā Jūsu personas datus, sagatavojot un izsūtot tos Jums. Programmas jaunumi ir ,piemēram, informācija par atlaidēm, spēlēm, loterijām un akcijām, informācija par Programmas partneru  sniegtajiem piedāvājumiem, uzaicinājumus izteikt viedokli par sniegtajiem pakalpojumiem un produktiem utml. Minēto informāciju VIRŠI sniedz Jūsu izvēlētā veidā. Jūsu Programmas dalībnieka profilā Jūs varat izvēlēties vēlamos Programmas jaunumu sniegšanas veidus. Jūs varat minēto informāciju mainīt jebkurā laikā bez ierobežojuma (arī pilnībā atsakoties no turpmāku jaunumu saņemšanas). Atteikšanās no jaunumu saņemšanas neietekmēs Jūsu dalību Programmā.
Lai informētu Jūs par Programmas jaunumiem VIRŠIEM ir nepieciešamas apstrādāt Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi, informāciju, par to, vai Jūs esat sociālo tīklu lietotājs (ja izvēlaties saņemt piedāvājumus, izmantojot sociālos tīklus). Piedāvājumu izsūtīšanas gadījumā VIRŠI var izmantot tehniskos risinājumus, lai pārliecinātos, ka Jūs saņēmāt VIRŠU sūtījumu. Atsevišķos gadījumos VIRŠI varēs redzēt vai Jūs interesēja VIRŠU piedāvājums vai nē (piemēram, vai Jūs atvērāt sūtījumu, nospiedāt uz piedāvājuma “uzzināt papildus” utml.)
Datu apstrādes juridiskais pamats Jūsu piekrišana (Regulas 6.p. 1.p. a) apakšpunkts) saņemt Programmas jaunumus (piedāvājumus un informāciju).
VIRŠU leģitīmā interese pārliecināties, ka Jūs saņemat VIRŠU sūtījumus un tie ir bijuši Jums interesanti.
Datu apstrādes termiņš Kamēr ir spēkā Jūsu dotā piekrišana saņemt jaunumus (piedāvājumus un informāciju).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Dalība preču un pakalpojumu loterijās.
       Ja Jūs piekrītat dalībai preču un pakalpojumu loterijās, VIRŠI lūdz Jums papildus norādīt šādus personas datus: 

 

Datu kategorijas         Reģistrācijai un dalībai preču un pakalpojumu loterijās VIRŠI apstrādās Jūsu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, informācija par pirkumu, čeka vai kvīts numurs un/vai Jūsu iesūtītos apliecinājumus par dalību loterijā (t.sk. čeka fotogrāfija),loterijas rezultātus, saņemtos laimestus/balvas (naudas balvas gadījumā arī personas kods un paraksts). Uzvaras gadījumā uzvarētāju identificējoša informācija (piemēram, kartes numurs) var tikt publicēta saskaņā ar attiecīgās loterijas noteikumiem.
Datu apstrādes juridiskais pamats Jūsu piekrišana (Regulas 6.p. 1.p. a) apakšpunkts) dalībai preču un pakalpojumu loterijās attiecībā uz datu ievākšanu.
VIRŠI tiesisko pienākumu izpilde (Regulas 6.p. 1.p. c) apakšpunkts) attiecībā uz preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu (piemēram, Preču un pakalpojumu loteriju likuma 7.p. un 18.p. 3.d. 6.p.).
VIRŠI leģitīmo interešu aizsardzība (Regulas 6.p. 1.p. f) apakšpunkts), lai saglabātu informāciju par preču un pakalpojumu loterijas norisi, kā arī pierādījumu nodrošināšanai vēlāku strīdus izskatīšanai.
Datu apstrādes termiņš Lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar preču un pakalpojumu loteriju norisi, Jūsu dati tiks saglabāti vismaz 5 gadus pēc loterijas norises beigām (02.01.2007. MK noteikumu Nr.16 Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtība 5.p.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Pieprasījumu un sūdzību izskatīšana, Mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai.
VIRŠI izmantos Jūsu personas datus, atbildot uz Jūsu pretenzijām, pieprasījumiem, sūdzībām, lūgumiem un administrējot Jūsu atsauksmes (turpmāk – Pieprasījumi). VIRŠI var izmantot Programmas ietvaros iegūtos datus kā pierādījumus  tiesiskai rīcībai (piemēram tam, ka esam ievērojuši patērētāju vai personas datu apstrādi reglamentējošos normatīvos aktus).

 

Datu kategorijas Lai nodrošinātu savu tiesisko interešu aizsardzību un izskatītu Jūsu vai jebkuru citu personu Pieprasījumus, VIRŠI var apstrādāt visus VIRŠI rīcībā esošos Jūsu personas datus, kas norādīti šajā Paziņojumā: vārdu, uzvārdu, tālruņa numurs, e-pasta adresi, pilsētu, dzimšanas datumu, sistēmas auditācijas pierakstu datus, kuri saistīta ar Jūsu profila lietošanu, informāciju par ielogošanos Jūsu profilā, informāciju, kas saistīta ar Jūsu pirkumu vēsturi, gan kā Programmas dalībniekam, gan neizmantojot Programmas dalībnieka priekšrocības, kā arī jebkuru citu informāciju, kas ir VIRŠI kā pārziņa rīcībā arī citiem datu apstrādes mērķiem apstrādāti dati, piemēram, lai nodrošinātu drošību un VIRŠI un trešo personu tiesisko interešu aizsardzību.
Datu apstrādes juridiskais pamats VIRŠI tiesisko pienākumu izpilde (Regulas 6.p. 1.p. c) apakšpunkts) attiecībā uz Jūsu pieprasījumu izskatīšanu (piemēram Patērētāju tiesību aizsardzības likums). 
VIRŠI leģitīmo interešu aizsardzībai (Regulas 6.p. 1.p. f) apakšpunkts), lai vērtētu Jūsu kā klienta atsauksmes, saglabātu informāciju par Pieprasījuma izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī pierādījumu nodrošināšanai.
VIRŠI leģitīmo interešu aizsardzībai (Regulas 6.p. 1.p. f) apakšpunkts) attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu par Programmas jaunumu sniegšanas apstākļiem (Jūsu sniegtā piekrišana, tās atsaukšanas apstākļi), pretenziju vai prasību izskatīšanai.
Datu apstrādes termiņš Jūsu datus izmantojam tikai tam, lai nodrošinātu VIRŠI tiesisko interešu aizsardzību.
Jūsu datus uzglabājam Paziņojumā  norādīto periodu, bet ne ilgāk kā piecus gadus, ja vien nepastāv strīds vai strīda iespējamība (šādā gadījumā varam Jūsu datus uzglabāt ilgāk, līdz beigsies normatīvajos aktos noteiktie sūdzības iesniegšanas vai prasības noilguma termiņi un/vai stāsies spēkā gala nolēmums.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. NO KĀDIEM AVOTIEM MĒS IEGŪSTAM UN APKOPOJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

    Gandrīz visus Jūsu personas datus VIRŠI iegūst tikai no Jums vai Jūsu lietotajām iekārtām. Reģistrējoties Programmai Jūs iesniedzat VIRŠIEM savus datus. Iegādājoties preces vai pakalpojumus, izmantojot savu profilu un izmantojot identifikatoru (piemēram, lojalitātes karti vai bankas karti) VIRŠI saņem Jūsu pirkumu datus.  Informāciju, kas atspoguļo Jūsu dalību Programmā, VIRŠI iegūs un apstrādās, lai sasniegtu šajā Paziņojumā norādītos datu apstrādes mērķus. 
    Jūsu datus iegūsim no Jums, ja Jūs iesniegsiet Pieprasījumu jebkurā no  Paziņojumā norādītajiem veidiem. Atsevišķos gadījumos, lai izskatītu Jūsu Pieprasījumu,VIRŠIEM var būt nepieciešams iegūt papildus informāciju vai jāveic apstākļu izpēte. Šādos gadījumos, Jūsu Pieprasījuma datus varam sasaistīt ar VIRŠI rīcībā esošajiem un/vai Jūsu Pieprasījuma izskatīšanas laikā savāktajiem datiem  (piemēram, VIRŠI var izskatīt pirkuma operāciju datus, Jūsu profila lietošanas vēsturi, aptaujāt VIRŠI darbiniekus u.tml.).

 

6. KĀ MĒS DATUS GLABĀJAM UN IZNĪCINĀM?

   VIRŠI rūpēsies, lai Jūsu datiem piekļūst tikai tam pilnvarotas personas un tie tiktu apstrādāti tikai Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīs, kuras nodrošina adekvātu Jūsu tiesību un brīvību aizsardzību. Noslēdzoties Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas periodam, kas noteikts šajā Paziņojumā, VIRŠI iznīcinās (anonimizēsim) Jūsu datus pēc  iespējas ātrāk, saprātīgā laika periodā, ievērojot augstākminētos termiņus. 

 

7. KĀDOS GADĪJUMOS UN KĀDIEM PERSONAS DATU SAŅĒMĒJIEM MĒS ATKLĀJAM JŪSU DATUS?

 Jūsu datus varam nodot apstrādei personas datu saņēmējiem, t.i. personām, kas palīdz VIRŠIEM izpildīt un administrēt Programmu, sniedz VIRŠIEM ar Pieprasījumu administrēšanu saistītus pakalpojumus. Tādas personas var būt IT datubāzu programmatūras uzturētāji, datubāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru, uzturēšanas un mākoņpakalpojumu sniedzēji, tīmekļa lapas hostinga pakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgvedības pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai komercdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji u.tml. Ikvienā gadījumā datu apstrādātājiem iesniedzam tikai tādu datu apjomu, cik tas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. VIRŠU piesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc VIRŠI norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez VIRŠI piekrišanas. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atbilstošiem nosacījumiem, kuri norādīti starp VIRŠIEM un attiecīgo pakalpojuma sniedzēju noslēgtajos līgumos.
    Dati var tikt nodoti arī kompetentām/uzraugošām valsts varas, pašvaldības vai tiesībsargājošām iestādēm, piemēram, policijai, prokuratūrai, tiesai vai kontrolējošām/uzraudzības institūcijām, kā arī VIRŠI auditoriem.  Dati var tikt nodoti tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai, lai nodrošinātu valsts, pašvaldību vai tiesībsargājošo iestāžu un/vai VIRŠI tiesības, VIRŠI klientu, darbinieku un IT resursu drošību, izvirzītu, iesniegtu un aizstāvētu VIRŠI tiesiskās intereses u.tml.

 

8. KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS UN KĀ JŪS TĀS VARAT IZMANTOT?

 

Jūs varat brīvi izmantot savas datu subjekta tiesības, vēršoties pie VIRŠIEM. VIRŠI nodrošina iespēju Jums tās izmantot. Informāciju par konkrētām Jūsu tiesībām un to īstenošanas veidiem sniedzam šajā Paziņojumā, lūdzam ar to uzmanīgi iepazīties:


    8.1. Tiesības piekļūt saviem personas datiem, kurus VIRŠI apstrādā.

    Jums ir tiesības saņemt informāciju par to vai VIRŠI apstrādā Jūsu personas datus. Jums ir tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus VIRŠI apstrādā un informāciju par datu apstrādes nolūkiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, kā arī to nozīmi un sekām.  Lielāko daļu šīs informācijas sniedzam šajā Paziņojumā.
    Ja esat Programmas dalībnieks, Jūs varat jebkurā brīdī savā profilā iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus VIRŠI apstrādā.
    Ja šajā Paziņojumā vai Jūsu profilā sniegtā informācija Jums nav pietiekama (vai vēlaties saņemt pirkumu operāciju vēsturi) Jūs varat vērsties pie VIRŠIEM šajā Paziņojumā norādītajos veidos.  


8.2.    Tiesības pieprasīt personas datu labošanu.

    Ja ir mainījušies Jūsu reģistrācijas brīdī norādītie personas dati vai Jūs redzat, ka VIRŠI apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju precizēt vai labot. 
    Lai realizētu šīs tiesības Jūs varat patstāvīgi labot savus personas datus savā profilā vai vēršoties pie VIRŠIEM šajā Paziņojumā norādītajos veidos.

8.3.    Tiesības atsaukt piekrišanu.

    Ja  VIRŠI apstrādā Jūsu datus uz Jūsu sniegtās piekrišanas pamata (šī Paziņojuma 4.4. un 4.5. punkta gadījumos), Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Šādā gadījumā uz Jūsu piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta. Piekrišanas atsaukums neietekmē tādas apstrādes likumību, kura pamatota ar piekrišanu pirms atsaukuma.
    Piemēram, Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu saņemt Programmas jaunumus. Piekrišanas atsaukšana neierobežos Jūsu dalību Programmā, bet VIRŠI nevarēs sniegt Jums aktuālos jaunumus izmantojot norādītos saziņas kanālus. Tāpat, piekrišanas atsaukums neietekmē to, ka aktuālo informāciju Jūs varēsiet saņemt savā Programmas dalībnieka profilā.
    Savas piekrišanas Jūs varat mainīt Programmas dalībnieka profilā vai sazinoties ar VIRŠIEM šajā Paziņojumā norādītajos veidos.
    Ja Jūsu piekrišana zaudē spēku, VIRŠI dzēš datus, ja vien to apstrādei nav cits tiesisks pamats, bet Paziņojumā norādītajos gadījumos – neatgriezeniski anonimizējam datus.

8.4.    Tiesības iesniegt sūdzību.

    Ja Jūs uzskatāt, ka VIRŠI apstrādā Jūsu datus, pārkāpjot normatīvo aktu prasības, VIRŠI lūdz vērsties pie VIRŠIEM šajā Paziņojumā norādītajos veidos. 
    Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar piedāvāto problēmas risinājumu, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai - Datu valsts inspekcijai. 

8.5.    Tiesības iebilst datu apstrādei, kad apstrāde ir pamatota ar leģitīmām interesēm.

    Jums ir tiesības iebilst personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz VIRŠI leģitīmām interesēm. Tomēr, ņemot vērā Programmas mērķus un abu pušu  leģitīmo interešu līdzsvaru, Jūsu iebildumi var nozīmēt, ka, šādā gadījumā, VIRŠI nevarēs nodrošināt Jums iespēju turpmāk piedalīties Programmā un noslēgtā līguma darbība tiks izbeigta. 
    Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, Jums jāiesniedz rakstisks lūgums VIRŠI Datu aizsardzības speciālistam.

8.6.    Tiesības pieprasīt izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam).

    Pastāvot noteiktiem normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti, u.c.), Jums ir tiesības lūgt, lai VIRŠI izdzēš Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu VIRŠI Datu aizsardzības speciālistam. 
    Jūs jebkurā laikā varat arī patstāvīgi izdzēst savus personas datus, pieslēdzoties savam profilam.  Līdz ar Jūsu profila dzēšanu, Jūs tiksiet izslēgts no dalības Programmā un tiks anulētas visas priekšrocības, ko Jūs bijāt uzkrājis. Paskaidrojam, ka dzēšot profilu, tiek dzēsta informācija par Jums kā Programmas dalībnieku, saglabājot informāciju par Jums kā klientu (informāciju kas atspoguļota uz pirkuma čeka, lai nodrošinātu grāmatvedības normatīvo aktu prasību izpildi).

8.7.    Tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi.

    Pastāvot noteiktiem normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi VIRŠI leģitīmo interešu nodrošināšanai u.c.), Jums ir tiesības prasīt ierobežot Jūsu datu apstrādi. Šādas datu apstrādes ierobežošanas dēļ VIRŠIEM var nebūt iespējas nodrošināt Jums visas Programmas sniegtās priekšrocības. 
    Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, Jums jāiesniedz rakstisks lūgums VIRŠI Datu aizsardzības speciālistam.

    8.8.Tiesības uz datu pārnesamību.

    Jums ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Jūs VIRŠIEM esat iesniedzis elektroniskā formā. Saņemot Jūsu pieprasījumu par datu pārnesamību, VIRŠI izsniegs Jums datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā. Ja Jūs to vēlēsieties un VIRŠIEM būs tehniskas iespējas, nosūtīsim Jūsu pieprasītos datus Jums elektroniskā formā, ievērojot Jūsu pieprasījumā norādīto informāciju.
    Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, Jums jāiesniedz rakstisks lūgums VIRŠI Datu aizsardzības speciālistam.
 

9. KĀ MĒS IZSKATĀM UN APSTRĀDĀJAM JŪSU PIEPRASĪJUMUS?

Lai aizsargātu VIRŠI klientu datus no nelikumīgas atklāšanas, VIRŠIEM, saņemot Jūsu lūgumu par Jūsu datu sniegšanu vai citu Jūsu tiesību īstenošanu, ir jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim nolūkam VIRŠI var lūgt Jūs norādīt Jūsu profilā reģistrētos aktuālos datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi vai tālruņa numuru). Pēc tam VIRŠI var salīdzināt, vai Jūsu norādītie dati sakrīt ar attiecīgajiem reģistrētā lietotāja datiem. Veicot šo pārbaudi, VIRŠIEM ir tiesības izsūtīt kontroles paziņojumu uz Jūsu profilā norādīto kontaktinformāciju saziņai (īsziņas vai e-pasta veidā), lūdzot veikt autorizāciju. Ja pārbaudes procedūra būs neveiksmīga (piemēram, Jūsu norādītie dati nesakritīs ar reģistrētā lietotāja norādītajiem datiem vai Jūs neveiksiet autorizāciju pēc nosūtītās īsziņas vai e-pasta paziņojuma saņemšanas), VIRŠI var noraidīt Jūsu iesniegto lūgumu.
Saņemot Jūsu lūgumu par jebkuru Jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot pārbaudes procedūru, VIRŠI apņemas pēc iespējas īsākā laikā, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas dienas, sniegt Jūsu pieprasīto informāciju. Ja Jūsu lūgums ir komplicēts, VIRŠIEM ir tiesības minēto periodu pagarināt uz vēl diviem mēnešiem, par to Jūs informējot un norādot termiņa pagarināšanas iemeslus. 
Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, atbildi sniegsim tādā pašā veidā, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ) vai, ja Jūs lūgsiet sniegt informāciju citā veidā. VIRŠI neizpildīsim Jūsu lūgumu, ja tiks konstatēti šķēršļi šāda lūguma izpildei (piemēram, normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ).

 

10. CIK DROŠI IR JŪSU DATI?

   VIRŠI izmanto dažādas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. VIRŠI uzrauga, lai VIRŠU ieviestie pasākumi ir atbilstoši un pietiekami. 
     No saviem sadarbības partneriem VIRŠI pieprasa, lai tie izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargātu personas datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem sakariem, tās drošību VIRŠI pilnībā nevar garantēt, tāpēc Jums patstāvīgi jāizvērtē ar šādi nodotas informācijas konfidencialitāti saistītie riski. VIRŠI aicina Jūs uzmanīgi izturēties pret savu datu drošību. Ja Jūs saskaraties ar aizdomīgu situāciju (piemēram, Jums šķiet, ka VIRŠI nepamatoti vēlās, lai Jūs ievadāt savu lietotājvārdu, paroli u.c. ), nekavējoties informējiet VIRŠI par to.
    VIRŠI rūpējas, lai tiktu ievērots personas datu minimizēšanas princips – VIRŠI neapstrādā datus, kuri VIRŠIEM nav nepieciešami šajā Paziņojumā norādīto mērķu sasniegšanai. 

 

11. POLITIKAS SPĒKĀ ESAMĪBA UN IZMAIŅAS

 Šis Paziņojums ir spēkā no 2021.gada 21.decembra.
    Šis Paziņojums var tikt mainīta (papildināta, atjaunota) un aktuālā Paziņojuma versija tiks izvietota tīmekļa vietnē www.virsi.lv un VIRŠI mobilajā aplikācijā.  
    Interneta vietnē www.virsi.lv Jūs vienmēr atradīsiet jaunāko Paziņojuma versiju. Izmantojot Jūsu norādīto kontaktinformāciju, Jūs tiksiet informēts par izmaiņām, aicinot ar tām iepazīties.