Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu Jums pēc iespējas labāku mājaslapas lietošanas pieredzi. Lai uzzinātu vairāk un pārlūkotu sīkdatnes, iepazīstieties ar mūsu "Sīkdatņu apstrādes nosacījumiem" sadaļā "Sīkdatņu politika".
Piekrītu visam

Šīs sīkdatnes ir būtiskas interneta mājas lapas darbībai, lai nodrošinātu Jums iespējas izmantot tās funkcionalitāti. Piemēram, lai nodrošinātu lapas ātru darbību un efektivitāti, lai Jums nodrošinātu iespēju ielogoties mūsu mājas lapā kā reģistrētam lietotājam, lai Jūsu izvēlētie produkti un ievadītie dati nepazūt, kad virzāties starp lapām mūsu mājas lapā sesijas laikā. Bez nepieciešamajām sīkdatnēm, noteikta mūsu mājas lapas funkcionalitāte var nestrādāt un mūsu mājas lapa var nedarboties tik ērti, cik vajadzētu. Šīs sīkdatnes neievāc nekādu informāciju mārketinga nolūkiem un neseko Jūsu aktivitātei mūsu mājas lapā vai pārējā internetā.

Nosaukums Pakalpojumu sniedzējs Nolūks Termiņš Veids
laravel_session virsi.lv Uztur pārlūka sesijas datus, lai nodrošinātu lapas pamatfunkcionalitāti viena apmeklējuma ietvaros. sesija http
xsrf-token virsi.lv Tiek izmantots lapas aizsardzībai pret ļaunprātīgiem vai viltotiem HTTP pieprasījumiem. sesija http
show_cookie_notice virsi.lv Glabā cookies (sīkdatņu) paziņojuma loga stāvokli aizvērts/atvērts. 5 gadi http
Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kuras iekārtā izvieto mājas lapas. Tās tiek plaši izamantotas, lai nodrošinātu mājas lapu pilnvērtīgu darbību, to efektivitāti, kā arī sniegtu informāciju mājas lapu turētājiem.

VIRŠI TEV LOJALITĀTES PROGRAMMAS NOTEIKUMI

 1.    DEFINĪCIJAS

VIRŠI 

Akciju sabiedrība “VIRŠI-A”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003242737, juridiskā adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101, Latvija.

 

PROGRAMMA

VIRŠI īstenota lojalitātes Programma, kuru VIRŠI piedāvā saviem klientiem - lojalitātes Programmas Dalībniekiem.

 

APLIKĀCIJA 

VIRŠI bezmaksas mobilā lietotne, kura izveidota, lai Dalībnieks var sekot līdzi sev pieejamajiem Programmas piedāvājumiem. Aplikācija pieejama aplikāciju lejupielādes platformās  App Store un Google Play store.

 

NOTEIKUMI

Šis dokuments. Noteikumi nosaka tiesības, pienākumus un citus noteikumus, kas saistīti ar dalību Programmā.

 

DALĪBNIEKS

VIRŠI klients vai kliente, kurš piedalās Programmā saskaņā ar šiem Noteikumiem.

 

MĀJASLAPA

VIRŠI tīmekļa vietne, kur var reģistrēties Programmai un kura atrodas tīmekļa adresē www.virsi.lv.

 

PROFILS 

Dalībnieka izveidots individuāls Dalībnieka konts, kurš pieejams Mājaslapā vai izmantojot Aplikāciju. Profilā Dalībniekam ir pieejami individuāli piedāvājumi. Profilā Dalībnieks var pārvaldīt savus personas datus, kā arī veikt citas darbības atbilstoši Mājaslapas vai Aplikācijas funkcionalitātei.

 

IDENTIFIKATORI

Veidi, kuros klients var identificēt sevi kā Programmas Dalībnieku un kuri nodrošina dalību Programmā un tās sniegto priekšrocību izmantošanu. Identifikatori ir šādi:

 • Karte - Programmas plastikāta karte ar magnētisko celiņu, kura tiek izsniegta Programmas Dalībniekam;  
 • Aplikācija - VIRŠI mobilā lietotne ar kuru iespējams skenēt QR kodu karšu nolasīšanas terminālī;
 • Dalībnieka bankas karte, kura kā Dalībnieka norēķina līdzeklis norādīta (pievienota) Aplikācijā vai Mājaslapā.

 

PARTNERIS 

VIRŠI sadarbības partneris, kurš Programmas ietvaros sadarbojas ar VIRŠI un piedāvā Dalībniekiem dažādas priekšrocības savās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās. Aktuālais Partneru saraksts un to piedāvājumi pieejami Dalībnieka Profilā.

 

PRIVĀTUMA POLITIKA 

Programmas privātuma politika, kurā ir norādīta informācija par Dalībnieka personas datu apstrādi Programmas ietvaros. Privātuma politika pieejama Mājaslapā un Aplikācijā un ir neatņemama Programmas noteikumu sastāvdaļa. Ja Dalībnieks piekļūst savam Profilam izmantojot Aplikāciju, tad Aplikācijas privātuma politika ir Privātuma politikas neatņemama sastāvdaļa.

 

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Šie Noteikumi veido līgumu starp VIRŠI un Dalībnieku par dalību Programmā (reģistrējot  dalību Programmā, VIRŠI klients kļūst par Programmas Dalībnieku). Dalībniekam, piedaloties Programmā, tiek dota iespēja saņemt personalizētos piedāvājumus un priekšrocības saskaņā ar šiem Noteikumiem.  Šis līgums ir atsevišķs no citiem darījumiem, kuri var būt noslēgti starp VIRŠI un Dalībnieku (piemēram, Dalībnieka pirkumi VIRŠI degvielas uzpildes stacijās). 
2.2.  Šie Noteikumi nosaka Dalībnieka dalību Programmā, Programmas priekšrocības, galvenās pušu tiesības un pienākumus un citus noteikumus. 
2.3. Dalībniekam pirms dalības uzsākšanas Programmā, ir jāiepazīstas ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, kā arī jāapliecina, ka Dalībnieks ir iepazinies ar tiem. VIRŠI klientam ir tiesības izvēlēties vai tas vēlas kļūt par Programmas Dalībnieku. Reģistrējoties dalībai Programmā Dalībnieks var izmantot īpašas akcijas, atlaides, piedāvājumus un citas Programmas priekšrocības visās VIRŠI degvielas uzpildes stacijās, kā arī Partneru piedāvājumus.
2.4. Programma ir izveidota, lai sniegtu priekšrocības un radītu ieguvumus gan VIRŠU klientiem, gan VIRŠU komercdarbībai. Tai skaitā, dotu iespēju klientiem iegādāties produktus ar labākiem nosacījumiem, piešķirtu viņiem atlaides, rīkotu pārdošanas akcijas, motivētu esošos Viršu klientus iepirkties VIRŠU degvielas uzpildes stacijās  un piesaistītu jaunus klientus, saglabātu ar klientiem ilglaicīgas sadarbības attiecības, iepazītu un izprastu viņu vajadzības un vēlmes un sniegtu citas priekšrocības. 
2.5. Programmas galvenais mērķis ir personalizētu piedāvājumu nodrošināšana Dalībniekam, lai izpildītu noslēgtā Līguma saistības. Lai VIRŠI varētu nodrošināt Dalībniekam šādus piedāvājumus, ir nepieciešams veikt Dalībnieka personas datu profilēšanu, t. i., apstrādāt Dalībnieka personas datus (piemēram, pirkumu vēsturi, biežumu un vietu, atrašanās vietas ģeogrāfisko apgabalu, dzimumu, dzimšanas datumu, u.tml.). Piemēram, ņemot vērā Dalībnieka dzimšanas datumu, VIRŠI var piedāvāt Dalībniekam īpašu piedāvājumu dzimšanas dienā. Personalizētie piedāvājumi tiek atspoguļoti Dalībnieka Profilā un citos veidos, kuros Dalībnieks vēlas saņemt minēto informāciju (ar īsziņu, e-pastu, sociālajos tīklos un citādi). Sīkāka informācija par profilēšanu ir pieejama Privātuma politikā. 
2.6. VIRŠI ir tiesības vienpusējā kārtā mainīt šos Noteikumus, kā arī pilnībā vai daļēji pārtraukt Programmas darbību un tās piedāvātās priekšrocības. VIRŠI ne vēlāk kā 15 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā paziņos par izmaiņām vai Programmas darbības pārtraukšanu mājaslapā un/vaI VIRŠI degvielas uzpildes stacijās, un/vai Aplikācijā un/vai ievietojot informāciju Dalībnieka profilā un/vai e-pasta formā nosūtot informāciju uz Dalībnieka norādīto e-pasta adresi un/vai izmantojot citus komunikācijas kanālus (piemēram, sociālos tīklus, u.tml.).
2.7. Privātuma politika veido neatņemamu šo Noteikumu sastāvdaļu un par to Dalībnieks tiek informēts pirms dalības uzsākšanas Programmā.

 

3. PROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS

3.1. Personalizētie piedāvājumi.

Personalizētie piedāvājumi ir piedāvājumi Dalībniekam, kuri tiek izstrādāti, pamatojoties uz Dalībnieka sniegtajiem datiem un datiem, kurus VIRŠI iegūst no Dalībnieka uzvedības (piemēram, pirkumu vēsture, degvielas uzpildes stacija, kurā veikti pirkumi utt.). Piemēram, personalizēto piedāvājumu ietvaros Dalībniekam periodiski var tikt piedāvātas atlaides konkrētai precei vai preču grupai, kas tiek pārdotas VIRŠI veikalos.  Personalizēto piedāvājumu biežumu nosaka VIRŠI un tie var mainīties. Aktuālos personalizētos piedāvājumus Dalībnieks var apskatīt savā Profilā Aplikācijā, Mājaslapā vai citos Dalībnieka izvēlētajos saziņas kanālos. Ja Dalībnieks ir piekritis atrašanās vietas datu izmantošanai lietojot Aplikāciju, tad personalizētie piedāvājumi var tikt sagatavoti balstoties uz Dalībnieka faktisko atrašanās vietu un par tiem tiek paziņots Aplikācijā.
Lai izmantotu personalizētos piedāvājumus Dalībniekam, veicot pirkumu VIRŠI degvielas uzpildes stacijā, jāidentificē sevi ar jebkuru no Identifikatoriem.

3.2. Uzkrātie un bezmaksas produkti.

Iegādājoties konkrētus produktus VIRŠI degvielas uzpildes stacijās Dalībnieks tos krāj. Sakrājot sešus  produktus Dalībnieks iegūst iespēju saņemt vienu produktu bez maksas. 
Aktuālo krājamo produktu sarakstu  un nosacījumus bezmaksas produktu saņemšanai Dalībnieks var apskatīt Profilā, kā arī reklāmas materiālos Viršu degvielas uzpildes stacijās. 
Ja kāds no krājamajiem un/vai bezmaksas produktiem mainās, tad VIRŠI šo produktu var vienpusēji aizstāt ar citu līdzvērtīgu produktu.
Lai sakrātu produktus Dalībniekam, veicot pirkumu, jāidentificē sevi ar jebkuru no Identifikatoriem. Sakrāto produktu skaitu Dalībnieks var redzēt pirkuma čekā, savā Profilā Aplikācijā vai Mājaslapā. Kad ir sakrāti seši produkti, Dalībnieks čekā, savā Profilā Aplikācijā vai Mājaslapā saņem paziņojumu, ka var saņemt vienu produktu bez maksas. Dalībnieks var sakrāt tikai vienu bezmaksas produktu un nākamo sākt krāt tikai tad, kad izmantots iepriekš sakrātais produkts. Bezmaksas produktu Dalībnieks var saņemt VIRŠI degvielas uzpildes stacijās 30 dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pēc 30 dienām minētais piedāvājums vairs nav pieejams un tiek automātiski dzēsts un Programmas Dalībniekam tas netiek kompensēts. 

3.3. Dzimšanas dienas piedāvājumi.

Dzimšanas dienā un noteiktu laiku pirms un pēc savas dzimšanas dienas Dalībnieks VIRŠI degvielas uzpildes stacijās var iegādāties noteiktas preces ar atlaidi. Lai iegūtu šādu atlaidi Dalībniekam, veicot pirkumu VIRŠI degvielas uzpildes stacijās,  jāidentificē sevi ar jebkuru no Identifikatoriem. Informācija par preču sarakstu, kurām tiek piemērota šāda atlaide, tās apmērs un periods, kurā šī atlaide tiek piemērota, pieejama Dalībnieka Profilā Aplikācijā vai Mājaslapā un var mainīties.

3.4. Partneru piedāvājumi.

Lai Programmu padarīt Dalībniekam izdevīgāku, VIRŠI sadarbojas ar Partneriem. Sadarbības ietvaros Partneri var piedāvāt Dalībniekiem speciālos piedāvājumus. Informācija par Partneriem un to piedāvājumiem ir pieejama Dalībnieka Profilā Aplikācijā vai Mājaslapā.  Partneru piedāvājumi ir izmantojami Partnerim uzrādot  Identifikatoru (uzrādot kādu no Identifikatoriem vizuālai atpazīšanai). Izmantojot Partneru piedāvājumus, Dalībniekam ir saistoši šie Programmas noteikumi. Partneru saraksts var mainīties.

3.5. Speciālas spēles un loterijas.

VIRŠI Dalībniekiem organizē dažādas spēles un loterijas. Informācija par spēlēm un loterijām pieejama Aplikācijā un Mājaslapā. Ja Dalībnieks vēlas piedalīties VIRŠI organizētajās preču un/vai pakalpojumu loterijās un/vai spēlēs, tad reģistrējoties Programmai lauki “vārds” un “uzvārds”, “dzimšanas gads” un citi Profilā norādītie attiecīgie lauki ir obligāti jāaizpilda, kā arī attiecīgajā laukā jānorāda, ka Dalībnieks vēlas piedalīties spēlēs un preču un/vai pakalpojumu loterijās. Ja Dalībnieks nebūs veicis iepriekš minētās darbības, tad  Dalībnieks nevarēs piedalīties spēlēs un/vai loterijās. 
Dalībnieks, kurš izmantos Identifikatoru un būs veicis šajā punktā noteiktās darbības,  iegādājoties attiecīgo preci vai pakalpojumu, tiks iekļauts attiecīgās spēles vai loterijas dalībnieku skaitā.
 3.6. Digitālās uzlīmes.

Digitālā uzlīme ir elektroniska uzlīme, kura tiek piešķirta Dalībniekam, veicot pirkumus VIRŠI degviela uzpildes stacijās un izmantojot Identifikatoru noteiktā akcijas periodā. 
VIRŠI periodiski organizē akcijas, kuru laikā Dalībnieki, kuri izmanto Identifikatoru pirkuma iegādes brīdī, var iegūt digitālo uzlīmi, ja tiek izpildīti noteiktās akcijas noteikumi. Uzlīmes tiek virtuāli piešķirtas, balstoties uz gala pirkuma čeka summu pēc visu atlaižu piemērošanas. Tiklīdz ir sakrāts noteikts uzlīmju skaits, Dalībniekam tiek piešķirtas tiesības iegādāties noteiktu speciālās akcijas preci, saskaņā ar akcijas noteikumiem. Dalībnieks var redzēt uzkrāto digitālo uzlīmju skaitu savā Profilā Aplikācijā, Mājaslapā vai pirkuma čekā.
Informācija par akcijām un to noteikumi, kā arī preces, kuras var iegādāties ar atlaidi, sakrājot nepieciešamo uzlīmju skaitu, atlaides apmērs un cita informācija ir pieejama VIRŠI degvielas uzpildes stacijās, VIRŠI Aplikācijā un Mājaslapā. 

3.7. Būt informētam.

Dalībnieks var izteikt vēlmi saņemt informāciju par piedāvājumiem, kampaņām, loterijām, personalizētiem piedāvājumiem, degvielas uzpildes stacijas atvēršanas piedāvājumiem un citu informāciju no  VIRŠI caur dažādiem komunikācijas kanāliem (piemēram, īsziņā, e-pastā, sociālajos tīklos, iznirstošajos paziņojumos utt.). Saziņas kanālus Dalībnieks var norādīt reģistrēšanas brīdī Programmā vai vēlāk savā Profilā Aplikācijā vai Mājaslapā. 


4. DALĪBA PROGRAMMĀ

4.1.Reģistrācija.
Programmā var piedalīties tikai fiziskas personas, kuras ir sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. 
Reģistrēties dalībai Programmā var trīs veidos: 

 • VIRŠI klientam ielādējot Aplikāciju savā viedierīcē;
 • reģistrējoties Mājaslapā kā Programmas Dalībniekam;
 • iegādājoties VIRŠI lojalitātes Karti VIRŠI degvielas uzpildes stacijā un aktivizējot to Mājaslapā vai Aplikācijā.

Jebkurā no reģistrēšanās veidiem VIRŠI klientam ir jāaizpilda anketa norādot informāciju visos obligātajos laukos, kas ir atzīmēti ar zvaigznīti (“*”). Informācijai jābūt precīzai, aktuālai un pareizai. Ja klients neaizpilda obligātos laukus, viņš nevar kļūt par Programmas Dalībnieku. Ja Dalībnieks neaizpilda laukus, kuri nav obligāti, reģistrēšanās joprojām ir iespējama. Dalībnieks tiek informēts par veiksmīgu reģistrāciju procesa noslēgumā.
Visu informāciju par Dalībnieka personas datu apstrādi reģistrācijas procesā un Programmas dalības ietvaros var izlasīt Privātuma politikā.
Pēc veiksmīgas Dalībnieka reģistrācijas Programmā Dalībniekam tiek izveidots Profils un Dalībnieks var iepazīties un izmantot visas Programmas priekšrocības, kuras norādītas šajos Noteikumos (Dalībniekam ir iespēja piekļūt informācijai par personalizētajiem piedāvājumiem un citiem labumiem, kā arī atjaunot sava Profila informāciju un veikt izmaiņas iestatījumos).
Ja klients pirms reģistrēšanās Programmai jau lieto VIRŠI lojalitātes Karti, tad reģistrācijas procesā Aplikācijā vai Mājaslapā klients var norādīt šīs kartes numuru un tādejādi pilnībā vai daļēji tiks saglabātas atlaides, kuras klientam bija pieejamas pirms reģistrēšanās Programmai. Karti var pievienot arī vēlāk Dalībnieka Profilā sadaļā ''Mans profils’’.
Reģistrējoties Programmai, Dalībnieks kā identifikatoru var piesaistīt savu bankas maksājumu karti. Turpmāk norēķinoties par pirkumiem ar šo bankas karti, maksājumu sistēma atpazīs Dalībnieku un piešķirs viņam uzkrātos bezmaksas produktus, atlaides vai citus piedāvājumus saskaņā ar Programmas noteikumiem. Dalībnieks bankas karti var piesaistīt arī vēlāk VIRŠI degvielas uzpildes stacijas maksājuma terminālī, savā Profilā, Aplikācijā vai Mājaslapā. Bankas karti var mainīt (aizstājot ar citu) Dalībnieka Profila sadaļā ''Mans profils’’. Vienlaicīgi Dalībnieka Profilam var būt piesaistīta tikai viena bankas maksājumu karte.
Dalībnieks savā Profilā var patstāvīgi pārskatīt piedāvājumus, mainīt, atjaunināt, papildināt vai dzēst savus datus, kas norādīti reģistrācijas brīdī un pēc reģistrācijas. Dalībnieks pēc pirmreizējās reģistrācijas nevar mainīt telefona numuru un dzimšanas datumu. Veikt izmaiņas šajos datos Dalībnieks var dzēšot līdzšinējo Profilu un izveidojot jaunu.

4.2. Klientu apkalpošanas centrs.

Dalībnieks var sazināties ar VIRŠI šādos veidos:

 • zvanot no Programmā reģistrētā tālruņa uz klientu apkalpošanas centru pa tālruni 80 700 070;
 • rakstot uz e-pastu lojalitate@virsi.lv , norādot informāciju, kas ļauj idenitificēt Dalībnieku kā Programmas dalībnieku;
 • rakstot uz adresi:  Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101, Latvija;
 • sazinoties VIRŠI administrētajos sociālajos tīklos un citās platformās.

4.3. Kartes nozaudēšana vai sabojāšana.

Ja Dalībnieks ir pazaudējis vai sabojājis kādu no Identifikatoriem – lojalitātes karti vai savam Profilam piesaistīto bankas maksājumu karti – Dalībnieks Aplikācijā vai Mājaslapā savā profilā sadaļā ''Mans profils'' var dzēst informāciju par pazaudēto karti/ Profilu. 
Ja Identifikatora pazaudēšanas gadījumā Dalībnieks neveic savā Profilā informācijas dzēšanu par pazaudēto/bojāto karti, VIRŠI neuzņemas nekādu atbildību par Dalībnieka Profila izmantošanu, tajā skaitā par uzkrātajiem produktiem.

4.4. Dalības pārtraukšana Programmā.

4.4.1. Dalībnieks var pārtraukt dalību Programmā šādos veidos:

 • dzēšot savu Profilu Aplikācijā vai Mājaslapā sadaļā ''Mans profils''  - “Pārvaldīt mana profila informāciju”;
 • neizmantojot savu Profilu 1 (vienu) kalendāro gadu no pēdējās Dalībnieka autorizācijas dienas Programmā un neveicot identifikāciju VIRŠI degvielas uzpildes stacijās ar Identifikatoru. Šādā gadījumā dalība Programmā tiek pārtraukta un Dalībnieka Profils tiek automātiski dzēsts bez atsevišķa brīdinājuma. Visi Dalībnieka dati tiek anonimizēti un pēc tam dzēsti, ievērojot Privātuma politikā norādītos izņēmuma gadījumus;
 • ja Dalībnieks iesniedz rakstisku iesniegumu par vēlmi izbeigt dalību Programmā un nosūta to uz  šajos Noteikumos norādīto kontaktinformāciju.

4.4.2. VIRŠI var pārtraukt Dalībnieka dalību Programmā šādos veidos:

 • Profils var tikt bez atsevišķa brīdinājuma bloķēts, bet Dalībnieka dalība Programmā tiek neatsaucami dzēsta, ja Karti vai kādu no Identifikatoriem un/vai Profilu Dalībnieks izmanto, pārkāpjot šos Noteikumus. Piemēram, nelikumīgi izmanto Karti un/vai Profilu, kas Dalībniekam nepieder, citādi mēģina kaitēt Programmas, Profila, Aplikācijas vai Mājaslapas stabilitātei, drošībai, VIRŠI vai citu Programmas dalībnieku interesēm;
 • ja VIRŠI nolemj pārtraukt Programmas darbību un paziņo par Programmas izbeigšanu Noteikumos paredzētajā kārtībā;
 • ja Dalībnieks iebilst pret Noteikumiem vai nosacījumiem, kas atrunāti Privātuma Politikā  pilnībā vai kādā to daļā un tā rezultātā (VIRŠI ieskatā) nav iespējams vai ir apgrūtināta iespēja nodrošināt  Dalībnieka dalību Programmā.
   

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Papildus pušu tiesībām un pienākumiem, kas norādīti citās šo Noteikumu sadaļās, Pusēm ir arī šādas tiesības un pienākumi:

5.1. VIRŠI:

 • nodrošinās Programmas darbību atbilstoši šajos Noteikumos norādītajam;
 • sniegs Dalībniekam priekšrocības saskaņā ar šiem Noteikumiem;
 • ir tiesīgi vienpusēji mainīt Noteikumus;
 • ievēros visus piemērojamos normatīvos aktus, izpildot savas saistības, kuras noteiktas šajos Noteikumos;
 • ir tiesīgi izslēgt Dalībnieku no Programmas, ja Dalībnieks pārkāpj Noteikumus vai normatīvos aktus.

5.2. Dalībnieks:

 • sniegs tikai pareizus un precīzus datus, kā arī nekavējoties atjaunos datus un informāciju, ja tā mainīsies vai tiks konstatētas kādas neprecizitātes;
 • Karti izmantos tikai pats un neļaus citām personām to izmantot;
 • ievēros normatīvo aktu prasības un nepārkāps citu fizisku un juridisku personu tiesības, piedaloties Programmā;
 • visos gadījumos rīkosies godprātīgi; ļaunprātīgi neizmantos nevienu no priekšrocībām, kuras Dalībniekam tiek piedāvātas Programmas ietvaros, nemēģinot apiet Programmas noteikumus, lai iegūtu papildus priekšrocības.
   

6. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

Šie Noteikumi tiek interpretēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Visi strīdi saistībā ar šiem Noteikumiem vai Programmu tiks risināti vispirms pārrunu veidā. Ja vienošanās starp pusēm netiek panākta, tad strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Ja tiesa vai cita kompetenta iestāde atzīs kādu šo Noteikumu sadaļu par pilnībā vai daļēji nepamatotu vai neizpildāmu, tad citas šo Noteikumu sadaļas paliek spēkā esošas un saistošas.
Šie noteikumi stājas spēkā no 2021.gada 21.decembrī.